Անձնակազմ

Տիգրան Սամվելյան` խորհրդական, փոխդեսպան:

Միքայել Սարուխանյան՝ խորհրդական

Սահակ Սարգսյան` առաջին քարտուղար:

Սոֆյա Սիմոնյան` երրորդ քարտուղար:

---------------------------------------------------------

գնդ. Մեսրոպ Նազարյան` խորհրդական, ռազմական խորհրդատու: